Fotobabble

Sedan ett par månader har jag haft tillgång till en iPad att använda i musiken.
Jag testar mig fram och samlar tips och idéer, för att kunna använda den på bästa sätt i undervisningen. Jag tror att det skulle vara bra med några iPads i musiksalen. I den bästa av världar skulle jag önska mig en halvklassuppsättning, men jag tror att jag skulle kunna komma långt även med fem stycken.

De stora fördelarna med iPads, när det kommer till musikämnet, är just de billiga och användarvänliga apparna, där musikskapandet blir lättillgängligt. Att köpa in motsvarande program till datorerna är betydligt dyrare och dessutom något krångligare att använda.
Sen gillar jag även enkelheten i att använda iPaden till dokumentation.
Den stora nackdelen är så klart att det inte går att skapa olika användarprofiler på iPaden. Min tjänstelaptop har jag använt flitigt i vår i undervisningen, genom att skapa en elevprofil, där eleverna bara kommer åt det jag vill att de ska komma åt. Med hjälp av den har jag kunnat skicka ut en grupp elever i kapprummet och låta dem öva till bakgrundsmusik, till exempel, medan jag har haft en eller två andra stationer inne i musiksalen.
Å andra sidan har många appar även websidor och den information som finns i appen går att skicka dit och spara, så att ingen annan råkar radera eller ändra. Dessutom gör websidorna att eleverna kan nå sitt material, lyssna och kommentera, även utan tillgång till en iPad eller smart telefon.

En av de appar som jag har använt rätt så flitigt i vår, Fotobabble, är inte alls en musikapp. Det är en fotoapp med möjlighet att spela in ljud till bilden. Appen har använts en hel del på skolan i vissa klasser, som dokumentationsverktyg, så tipset kom från vår IKT-pedagog Lotta.

Jag har använt appen dels i mina två grundsärskoleklasser och dels i årskurs tre.
I grundsärskoleklasserna har vi jobbat mycket med piano nu under våren och tragglat tangenter, toner och ackord. Som belöning, när en elev blivit klar med en uppgift, eller kört fast, så har de fått dra ett litet mjukdjur ur min prickiga djurväska. Sedan har de fått skapa musik (rent improvisatoriskt) till det djuret med pianot som hjälp. Som avslutning har de fått spela upp sin improvisation för klassen. Jag har då passat på att ta en bild på djuret och samtidigt spela in pianospelet. Vid något tillfälle har vi också gått tillbaka och lyssnat på de olika musikstyckena och pratat om hur vi kunde höra just det djuret i musiken. Nu har detta varit en extrauppgift och därför har jag inte lagt ner så mycket arbete på att just prata komposition och ge ramar för skapandet, men det ser jag som en självklarhet vid ett annat tillfälle.

Här kommer två exempel på hur det har låtit:

Apa – en apa som lekar och hoppar.
4-6C F.

Ekorre – en ekorre som hoppar och klättrar upp och ner i träd.
My Fotobabble.

I årskurs 3 jobbar vi med att komponera och skapa musik på olika sätt. Vi har målat till musik och sedan gjort ny musik till målningarna, vi har lyssnat efter känslor i olika musikstycken och sedan komponerat egen musik till en känsla, vi har gjort rytmkompositioner med notvärden och ett vårpreludium till vårkonserten med hjälp av röst, ljud och rörelser.
I förra veckan fick eleverna skapa en dikt och sedan ge den rytm och ljudeffekter. Eleverna fick hitta på en rörelse till sitt namn och så satte vi ihop alla rörelser. Sedan fick de byta platser och rörelserna kom i en ny ordning. Därefter fick de komma på ett ord eller namn till sin rörelse och skriva det på varsin lapp. De fick också komma på något de gillar och skriva det på en annan lapp. Alla lappar samlades på mattan med baksidan upp och varje elev fick sedan dra ett ord. Tillsammans läste vi orden, smakade på dem och gav dem rytm, styrka, tonläge… Vi prövade och omprövade i vilken ordning orden skulle komma, genom att byta platser, läsa och lyssna. Till slut hade vi en kompostion. Diktkompositionerna dokumenterade jag med hjälp av Fotobabble. Slarvig musiklärare råkade dock stoppa inspelningen lite för tidigt, så sista ordet fick inte klinga ut som det skulle.

3B Fena wow!
.

Annons