Knytkonferens ftw!

20130129-184956.jpg

Äntligen en pedagogisk konferens som blev just det! Ett pedagogiskt utbyte. Ämnen anslagna av oss själva, egenvalda grupper och samtal drivna av intresse och behov.

Nere i textilslöjden blev det ämnet ”Handens intelligens” och efter drygt 33 år kan jag äntligen göra en fyrfläta! Och när fingrarna får arbeta, flyter både tankarna och samtalen fritt. Att dessutom få se några av textillärarens undervisningsmetoder gav inspiration.

Därefter satt jag i en grupp och diskuterade läxor. Jag blir allt mer övertygad om att läxor inte är rätt väg att gå. Jag inser förvisso att eleverna behöver mer övningstid i musik än jag kan erbjuda på lektionstid för att nå högre än de lägre betygen, men det kan inte vara hemmets ansvar, det måste vara skolans. Musikämnet är ett bra sätt att åskådliggöra orättvisan med läxor. Hur många har ett piano hemma att öva på? Kanske lika många som har föräldrar med möjlighet att hjälpa till i matte eller svenska? En nyttig tanke, tror jag.

Tisdagsglimtar

20130129-140218.jpg

 

I dag har jag träffat två halvklasser treor, två grundsärskoleklasser och en två halvklasser tvåor. Varje lektion har inletts med ett rörelsepass utifrån notvärden, för att värma upp, spetsa öronen och arbeta med förståelsen för notvärdenas förhållande till varandra.

Men vi har även spelat. Tvåor och treor har fått spela ensemble, där varje instrumentgrupp följer ett eget notvärde i de rytmer jag lägger ut. Grundsärskoleklasserna, som är elever i åk 4-6, har fått en pianointroduktion. Vi har letat efter tonen c, spelat och lyssnat på en c-durskala och provat att spela olika notvärden på bestämda tangenter.

Som avslutning fick varje elev dra ett litet mjukdjur ur min djurväska och spela helt fritt med djuret som inspiration. En skapandeövning som jag tänker ska få bli belöning, när de har tragglat toner och ackord och följt bestämda ramar. Kanske kan det bli en hel komposition, när vi har övat några gånger?

Om tjugo minuter har vi lärare knytkonferens. För första gången! Det ska bli spännande. Håller tummarna för ett givande pedagogiskt utbyte! Måste kanske bara råda bot på lite hunger först. (Det här med att äta lunch innan elva, det är helt galet…)