Så in i bänken tacksam!

20131001-143031.jpg

Det här är jag. Just nu. Och det kan kräva sin förklaring.

I min tjänst ingår tre ”körer”. Två för elever i F-2 (två olika skolor) och en för elever i 3-5 (två olika skolor, men en ”kör”).

Verksamheten ligger på fritidstid och är högst frivillig. Dock med anmälningskrav, prova på-gånger och därefter bestämma sig.

Att jag skriver ”kör” beror på att verksamheten för åk 3-5 snarare är en musikverkstad, där eleverna själva får påverka innehåll och där vi arbetar bredare än bara med sång. Sång, spel, dans, rörelse, drama… Och uppenbarligen blockflöjt.

I förra veckan listade vi elevernas önskemål om innehåll i musikverkstaden. Vissa saker hade jag nästan förutsett, som trummor, gitarr och sång med dans. Andra förvånade mer. Magdans, det var inget jag själv hade kommit på och där lämnade jag walk over (men erbjöd eleverna att själva fördjupa sig i detta och visa för sina kamrater vid något tillfälle). Folkdans var också lite överraskande. Och blockflöjt. Det hade jag inte heller räknat med.

Så nu sitter jag i min musiksal med en blockflöjt i handen och är oändligt tacksam för Malmö Musikskola anno 1987 och 1988, som tillhandahöll blockflöjtsundervisning för alla tvåor och treor. Då tyckte jag mest att det var en transportsträcka till det där andra instrumentet, som jag hellre ville spela (jag trodde att det var tvärflöjt, men det visade sig vara gitarr och det var himla bra), men i dag ser jag nyttan. Tydligare än någonsin. Tack!

Annons